บริษัท เค.ดี. จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด

หน้าแรก

K.D. Johnson (Thailand) Co., Ltd.

Cleansing Chemical Professional

หน้าแรก
K.D. Johnson

บริษัท เค.ดี. จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้ยกระดับคุณภาพการให้บริการของอุตสาหกรรมซักอบรีด ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องกระบวนการซักรีดอุตสาหกรรม จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมซักอบรีดกว่า 10 ปี


ปัจจุบัน บริษัท เค.ดี. จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าสู่ปีที่ 16 ของกิจการ โดยบริษัทได้สั่งสมประสบการณ์ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการของอุตสาหกรรมซักอบรีดอย่างแข็งแกร่ง และพร้อมให้บริการต่อผู้ให้บริการซักอบรีดอุตสาหกรรมทุกรายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


นโยบายของบริษัทฯ ในการให้บริการ คือการให้บริการยกระดับคุณภาพอย่างครบวงจร ติดตามและควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดเพื่อรับประกันคุณภาพ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ